Tên / Số / ký hiệu : 14- CT/HĐĐTW
Về việc / trích yếu

CHƯƠNG TRÌNH Hoạt động của hệ thống các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi năm 2017

Ngày ban hành 24/01/2017
Loại văn bản Chương trình
Đơn vị / phòng ban Hội Đồng Đội
Năm / Chủ đề Năm 2017
Người ký duyệt Nguyễn Long Hải
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội Đồng Đội Trung Ương
Tải về máy Đã xem : 590 | Đã tải: 3
Nội dung chi tiết
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG
***
 
 
Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017
Số: 14- CT/HĐĐTW
 
 
 
                                       CHƯƠNG TRÌNH     
Hoạt động của hệ thống các Cung, Nhà Thiếu nhi,
Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi năm 2017
----------
 
Năm 2017, năm diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI; kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017); 76 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2017); 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017). Để các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi có cơ sở xây dựng chương trình hoạt động năm 2017, Hội đồng Đội Trung ương xây dựng chương trình hoạt động hệ thống các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi năm 2017 cụ thể như sau:
I. CHỦ ĐỀ
“Củng cố tổ chức, bộ máy - tham mưu cơ chế chính sách - quản lý
sử dụng tốt cơ sở vật chất - nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động”
II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC
1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho thiếu nhi gắn với việc cụ thể hóa các giải pháp triển khai Kế hoạch số 201-KH/HĐĐTW ngày 29/8/2016 của Hội đồng Đội Trung ương về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030” của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
2. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2017.
3. Củng cố tổ chức, bộ máy, rà soát qui hoạch, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhiệt tình, yêu trẻ, có chuyên môn nghiệp vụ cao đáp ứng yêu cầu công việc, gắn với quan tâm tham mưu thực hiện tốt cơ chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ.
4. Tham mưu sử dụng hiệu quả cơ sở, vật chất đã được giao; xây dựng chiến lược phát triển của đơn vị.
5. Tổ chức tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác Đội, xây dựng các đội nghi thức chuẩn, nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm; nghiên cứu, chuyển giao, nhân rộng các mô hình hoạt động Đội có hiệu quả về cơ sở, hỗ trợ các hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư.
 6. Chủ động rà soát thực trạng, củng cố tổ chức và chỉ đạo hoạt động hệ thống Nhà Thiếu nhi cấp huyện; củng cố các điểm vui chơi hiện có, phát triển, mở rộng các điểm vui chơi mới, đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu, các trại hè, các lớp rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội... cho thiếu nhi.
7. Đẩy mạnh công tác tham mưu, phối hợp, xã hội hóa nguồn lực; tăng cường kết nghĩa giữa các đơn vị, quan tâm chăm lo, có hoạt động dành cho các đối tượng thiếu nhi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các lớp dạy bơi, học bơi, hướng dẫn phòng chống và xử lý các trường hợp đuối nước cho thiếu nhi.
III. CHỈ TIÊU THI ĐUA
1. 100% Nhà Thiếu nhi tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI.
2. Thành lập và duy trì hoạt động các Câu lạc bộ Phụ trách Đội, Câu lạc bộ Chỉ huy Đội tại Nhà Thiếu nhi. Tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho cán bộ chỉ huy Đội theo đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ chỉ huy Đội TNTP Hồ Chí Minh, giai đoạn 2015 - 2017” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
3. Tổ chức ít nhất 01 trại hè; 03 lớp dạy bơi, học bơi, trong đó 01 lớp miễn phí, giảm phí; 01 sân chơi lưu động dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc, khu công nghiệp, khu chế xuất...
4. Mỗi đơn vị Nhà Thiếu nhi có 01 hoạt động đền ơn, đáp nghĩa hướng tới  kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, như: chăm sóc, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ giúp đỡ các em đội viên, thiếu nhi con em các gia đình thương binh liệt sỹ, có bố mẹ đang công tác, giữ gìn trật tự an ninh tại các vùng biển đảo, biên cương của Tổ quốc, trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam...
IV. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP CỤ THỂ
1. Hoạt động vui chơi giải trí
- Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các loại hình vui chơi giải trí cho thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc, các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tăng cường tổ chức các sân chơi lưu động nhằm thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia; duy trì các loại hình trò chơi dân gian để giáo dục các em giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
- Tiếp tục đầu tư các sân chơi công nghệ cao, các trò chơi giáo dục hiện đại, trò chơi ngoài trời nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí đa dạng của thiếu nhi, tạo điều kiện để các em tiếp cận với các mô hình trò chơi mang tính sáng tạo, kích thích sự phát triển tư duy, khả năng nhạy bén; duy trì tổ chức các cuộc thi trực tuyến trên mạng Internet để thiếu nhi có nhiều cơ hội tiếp cận với khoa học và công nghệ.
- Tổ chức các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật, các chương trình giao lưu văn hóa, trại hè thực hành kỹ năng xã hội, hành trình về nguồn, thăm quan dã ngoại, giáo dục truyền thống cho thiếu nhi. Tập trung tổ chức các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương.
- Khai thác hiệu quả truyền thông đa phương tiện, internet lành mạnh, góp phần giáo dục thiếu nhi. Chủ động phối hợp với Đài phát thanh, truyền hình các tỉnh, thành phố xây dựng, sản xuất các chương trình, trò chơi truyền hình bổ ích, có tính giáo dục cho thiếu nhi.
2. Hoạt động bồi dưỡng, phát hiện năng khiếu
- Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh, Thành đoàn thí điểm triển khai xây dựng mô hình phát triển tài năng cho thiếu nhi; nâng cao chất lượng đào tạo các bộ môn năng khiếu; tiếp tục phát triển các đội, nhóm, câu lạc bộ có tính hấp dẫn và phù hợp với nhu cầu học tập, sinh hoạt của mỗi đối tượng thiếu nhi.
- Tăng cường các hình thức liên kết đào tạo, bồi dưỡng phát triển năng khiếu cho thiếu nhi, quan tâm tới đối tượng thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tiếp tục mở rộng các lớp ngoại ngữ, công nghệ thông tin, các mô hình Câu lạc bộ sáng tạo, giúp các em tiếp cận với các bộ môn khoa học, từng bước hội nhập quốc tế.
- Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa đội ngũ cộng tác viên, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quan tâm đội ngũ giáo viên chuyên sâu các loại hình năng khiếu, tiếp tục biên soạn các chương trình, giáo án, bài giảng cho các lớp năng khiếu, phù hợp với từng đối tượng thiếu nhi.
3. Hoạt động phương pháp công tác Đội
- Phối hợp với Hội đồng Đội các cấp duy trì các hình thức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ phụ trách thiếu nhi, cán bộ Đội ở các cấp. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ giáo viên Tổng phụ trách Đội và Câu lạc bộ cán bộ chỉ huy Đội.
- Chuyển giao các mô hình hoạt động Đội có hiệu quả về cơ sở; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Đội Nghi thức, Đội tuyên truyền măng non, các đội, nhóm, Câu lạc bộ để phục vụ các hoạt động của địa phương. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu xây dựng mô hình hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư.
- Phối hợp với Hội đồng Đội tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng xã hội cho cán bộ Đội ở các cấp. Nâng cao chất lượng hoạt động của các Câu lạc bộ Giáo viên - Tổng phụ trách Đội và Câu lạc bộ cán bộ Chỉ huy Đội. Mở rộng các mô hình Học kỳ trong Quân đội, Học làm người chiến sỹ Công an, Trại hè kỹ năng thiếu nhi... tạo điều kiện để các em được trải nghiệm trưởng thành, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội.
4. Các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện
- Tăng cường công tác tình nguyện gắn với các hoạt động cụ thể như: quyên góp xây dựng tủ sách, trao tặng xe đạp, học bổng, quần áo sách vở cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, con em các gia đình chính sách và những người có công với đất nước; chăm sóc, chỉnh trang và thăm hỏi các đài nghĩa trang liệt sỹ và bà Mẹ Việt Nam Anh hùng.
- Quan tâm giúp đỡ thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, khu vực biên giới hải đảo; mở rộng các loại hình sân chơi lưu động đến những nơi chưa có Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi.
- Duy trì các hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa các Nhà Thiếu nhi có điều kiện với các Nhà Thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn thông qua các hoạt động cụ thể như: Tặng tủ sách, Nhà bán trú cho thiếu nhi dân tộc, Ngôi nhà Khăn quàng đỏ...
- Tăng cường các hoạt động truyền thông bảo vệ môi trường, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống, bệnh tật học đường, an toàn giao thông cho thiếu nhi thông qua các đội tuyên truyền măng non, lồng ghép với các chương trình giao lưu, nghệ thuật, sân khấu hóa. 
5. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ
- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi các cấp.
- Tập trung rà soát, củng cố, quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo Nhà Thiếu nhi các cấp; tiếp tục thu hút các giảng viên, cộng tác viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về giảng dạy tại Nhà Thiếu nhi.
- Tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác của Nhà Thiếu nhi; tiếp tục thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2015 - 2020” đã được Ban Bí thư Trung ương Đoàn phê duyệt.
6. Xây dựng cơ sở vật chất
- Tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương quy hoạch quỹ đất, nguồn lực xây dựng Nhà Thiếu nhi cấp huyện, các điểm vui chơi giải trí tại xã phường.
 - Thực hiện theo Nghị định 16/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập để chi trả cho một số hoạt động và tiền lương cho các cán bộ hợp đồng ngoài định biên. Khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất hiện có để phục vụ các hoạt động cho thiếu nhi
- Tranh thủ các nguồn lực, đẩy mạnh hơn công tác xã hội hoá, đa dạng hoá các hoạt động theo mô hình liên doanh, liên kết tạo nguồn lực đầu tư cho các hoạt động hưởng thụ văn hoá tinh thần, vui chơi giải trí của thiếu nhi.
V. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG LỚN
1. Hoạt động cấp toàn quốc
1.1 Tổ chức Trại huấn luyện Kim Đồng dành cho cán bộ nghiệp vụ các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi toàn quốc
- Quy mô: Toàn quốc.
- Địa điểm: Đà Nẵng.
- Thời gian: Tháng 4 năm 2017.
- Thành phần: Cán bộ nghiệp vụ các khoa, phòng chuyên môn của hệ thống Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi.
- Thực hiện: Trung tâm hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam.
1.2. Giải “Thể dục AEROBIC và Khiêu vũ thể thao thiếu nhi lần thứ II” các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi toàn quốc, năm 2017
- Quy mô: Toàn quốc
- Địa điểm: Bà Rịa - Vũng Tàu
- Thời gian: Tháng 7 năm 2017
- Thành phần: Đội thể dục Aerobic và Khiêu vũ thể thao thiếu nhi các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi toàn quốc.
- Thực hiện: Trung tâm hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương.
          1.3. Các hoạt động giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm tại nước ngoài
- Địa điểm: Trung Quốc, Nhật Bản, Úc, Singapore, Đức, Châu Âu...
- Thời gian: Dự kiến 05 - 07 ngày (tùy theo chương trình, không kể thời gian đi và về).
- Thành phần: Cán bộ đang công tác trong hệ thống Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu nhi toàn quốc.
- Thực hiện: Trung tâm hỗ trợ và phát triển thiếu nhi Việt Nam, Trung tâm hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương.
1.4. Hội nghị Tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai hoạt động năm 2018
- Quy mô:  Toàn quốc.
- Địa điểm: Tiền Giang
- Thời gian: Tháng 12/2017.
- Thành phần: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố; Giám đốc hoặc Phó Giám đốc các Cung, Nhà Thiếu nhi, các Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi cấp tỉnh và một số Nhà Thiếu nhi cấp huyện.
- Thực hiện: Hội đồng Đội Trung ương và đơn vị đăng cai.
2. Các hoạt động cấp khu vực
2.1. Khu vực phía Bắc
- Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta” tại Thái Bình (Đầu tháng 7).
- Liên hoan nghệ thuật thiếu nhi tại Hà Nội (Cuối tháng 7).
- Hội nghị giao ban Câu lạc bộ nghiệp vụ các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi khu vực phía Bắc tại Tuyên Quang (Tháng 9)
2.2. Khu vực phía Nam
- Liên hoan “Văn hóa Thiếu nhi dân tộc lần thứ VI” tại Kiên Giang (Tháng 6).
- Liên hoan "Múa rối lần thứ IX tại Đồng Nai (Tháng 6).
- Liên hoan “Búp Sen hồng” tại thành phố Hồ Chí Minh (Tháng 7).
- Liên hoan Câu lạc bộ, đội, nhóm xuất sắc và trò chơi dân gian tại Tiền Giang (Tháng 7).
- Hội nghị Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ nghiệp vụ các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi khu vực phía Nam tại Cà Mau (Tháng 9).
- Liên hoan “Câu lạc bộ kỹ năng các Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi lần thứ II" tại Bình Phước (Tháng 10).
- Hội nghị tổng kết Câu lạc bộ nghiệp vụ các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi khu vực phía Nam tại Gia Lai (Tháng 10).
* Các hoạt động khu vực khuyến khích sự tham gia của các đơn vị ngoài khu vực để tăng cường sự giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác.
VI. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO
1. Trung ương
- Tiếp tục tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ quan tâm việc xây dựng các văn bản pháp quy liên quan đến các Cung, Nhà thiếu nhi. Tăng cường sự chỉ đạo hướng dẫn hoạt động của Cung, Nhà thiếu nhi thông qua chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi hàng năm.
- Phối hợp tham mưu xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển các cơ sở văn hoá vui chơi, giải trí cho trẻ em; tiếp tục xây dựng đề án hỗ trợ đầu tư trang thiết bị hoạt động cho Nhà Thiếu nhi khu vực, địa bàn khó khăn năm 2017 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Mở rộng công tác truyền thông về những chủ trương chính sách liên quan đến trẻ em; kịp thời động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và xây dựng Đội vững mạnh.
2. Địa phương
- Cụ thể hóa chương trình công tác năm theo hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức; phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương; sát với thực tiễn phong trào và đáp ứng được nhu cầu học tập, vui chơi, giải trí của thiếu nhi.
- Chủ động làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể trong việc lập đề án quy hoạch tổng thể hệ thống Nhà Thiếu nhi các cấp.
- Tăng cường sự quản lý, chỉ đạo và định hướng của Đoàn Thanh niên các cấp đối với Nhà Thiếu nhi; phát huy vai trò hướng dẫn của Nhà Thiếu nhi cấp tỉnh đối với hoạt động của hệ thống Nhà Thiếu nhi cấp huyện.
- Triển khai các nội dung thi đua cho từng đợt hoạt động cao điểm, từng chương trình cụ thể gắn với tiêu chí thi đua Hội đồng Đội Trung ương ban hành.
Trên đây là chương trình hoạt động các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi toàn quốc năm 2017. Các đơn vị căn cứ tình hình thực tiễn của địa phương triển khai thực hiện và báo cáo về Trung ương theo quy định.
 
  TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TRUNG ƯƠNG
                           CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
 
Để báo cáo
- Ban Bí thư TW Đoàn;- Bộ VHTT&DL, Bộ KH&ĐT,    
  Bộ GD&ĐT, Bộ LĐ TB & XH;
- Các đ/c Uỷ viên Hội đồng Đội TƯ;
- BTVĐoàn; HĐĐ các tỉnh, thành phố;
- Các NTN cấp tỉnh;                                                                                                       
- Lưu VP HĐĐTƯ.
 
 
 
                              (Đã ký)
 
 
   
                    Nguyễn Long Hải
   Bí thư BCH Trung ương Đoàn
Xem hình ảnh
Album hình ảnh mới nhất
  • Công trình nâng cấp Nhà Thiếu Nhi TPHCM

    Công trình nâng cấp Nhà Thiếu Nhi TPHCM

@nhathieunhiquan10.com
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây