Tên / Số / ký hiệu : 14- CT/HĐĐTW
Về việc / trích yếu

CHƯƠNG TRÌNH Hoạt động của hệ thống các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi năm 2017

Ngày ban hành 24/01/2017
Loại văn bản Chương trình
Đơn vị / phòng ban Hội Đồng Đội
Năm / Chủ đề Năm 2017
Người ký duyệt Nguyễn Long Hải
Cơ quan / đơn vị ban hành Hội Đồng Đội Trung Ương
Tải về máy Đã xem : 467 | Đã tải: 3
Nội dung chi tiết
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG
***
 
 
Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2017
Số: 14- CT/HĐĐTW
 
 
 
                                       CHƯƠNG TRÌNH     
Hoạt động của hệ thống các Cung, Nhà Thiếu nhi,
Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi năm 2017
----------
 
Năm 2017, năm diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI; kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017); 76 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2017); 70 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017). Để các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi có cơ sở xây dựng chương trình hoạt động năm 2017, Hội đồng Đội Trung ương xây dựng chương trình hoạt động hệ thống các Cung, Nhà Thiếu nhi, Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi năm 2017 cụ thể như sau:
I. CHỦ ĐỀ
“Củng cố tổ chức, bộ máy - tham mưu cơ chế chính sách - quản lý
sử dụng tốt cơ sở vật chất - nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động”
II. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC
1. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho thiếu nhi gắn với việc cụ thể hóa các giải pháp triển khai Kế hoạch số 201-KH/HĐĐTW ngày 29/8/2016 của Hội đồng Đội Trung ương về việc thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030” của Ban Bí thư Trung ương Đảng.
2. Tổ chức tốt các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2017.
3. Củng cố tổ chức, bộ máy, rà soát qui hoạch, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhiệt tình, yêu trẻ, có chuyên môn nghiệp vụ cao đáp ứng yêu cầu công việc, gắn với quan tâm tham mưu thực hiện tốt cơ chế, chính sách đối với đội ngũ cán bộ.
4. Tham mưu sử dụng hiệu quả cơ sở, vật chất đã được giao; xây dựng chiến lược phát triển của đơn vị.
5. Tổ chức tập huấn kỹ năng, phương pháp công tác Đội, xây dựng các đội nghi thức chuẩn, nâng cao chất lượng hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm; nghiên cứu, chuyển giao, nhân rộng các mô hình hoạt động Đội có hiệu quả về cơ sở, hỗ trợ các hoạt động thiếu nhi trên địa bàn dân cư.
 6. Chủ động rà soát thực trạng, củng cố tổ chức và chỉ đạo hoạt động hệ thống Nhà Thiếu nhi cấp huyện; củng cố các điểm vui chơi hiện có, phát triển, mở rộng các điểm vui chơi mới, đa dạng hóa các hình thức tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng năng khiếu, các trại hè, các lớp rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội... cho thiếu nhi.
7. Đẩy mạnh công tác tham mưu, phối hợp, xã hội hóa nguồn lực; tăng cường kết nghĩa giữa các đơn vị, quan tâm chăm lo, có hoạt động dành cho các đối tượng thiếu nhi nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức các lớp dạy bơi, học bơi, hướng dẫn phòng chống và xử lý các trường hợp đuối nước cho thiếu nhi.
III. CHỈ TIÊU THI ĐUA
1. 100% Nhà Thiếu nhi tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI.
2. Thành lập và duy trì hoạt động các Câu lạc bộ Phụ trách Đội, Câu lạc bộ Chỉ huy Đội tại Nhà Thiếu nhi. Tổ chức ít nhất 01 lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho cán bộ chỉ huy Đội theo đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ chỉ huy Đội TNTP Hồ Chí Minh, giai đoạn 2015 - 2017” của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
3. Tổ chức ít nhất 01 trại hè; 03 lớp dạy bơi, học bơi, trong đó 01 lớp miễn phí, giảm phí; 01 sân chơi lưu động dành cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi vùng đồng bào dân tộc, khu công nghiệp, khu chế xuất...
4. Mỗi đơn vị Nhà Thiếu nhi có 01 hoạt động đền ơn, đáp nghĩa hướng tới  kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, như: chăm sóc, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ, phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ giúp đỡ các em đội viên, thiếu nhi con em các gia đình thương binh liệt sỹ, có bố mẹ đang công tác, giữ gìn trật tự an ninh tại các vùng biển đảo, biên cương của Tổ quốc, trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam...
IV. NỘI DUNG, GIẢI PHÁP CỤ THỂ
1. Hoạt động vui chơi giải trí
- Nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các loại hình vui chơi giải trí cho thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc, các khu công nghiệp, khu chế xuất. Tăng cường tổ chức các sân chơi lưu động nhằm thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia; duy trì các loại hình trò chơi dân gian để giáo dục các em giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
- Tiếp tục đầu tư các sân chơi công nghệ cao, các trò chơi giáo dục hiện đại, trò chơi ngoài trời nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí đa dạng của thiếu nhi, tạo điều kiện để các em tiếp cận với các mô hình trò chơi mang tính sáng tạo, kích thích sự phát triển tư duy, khả năng nhạy bén; duy trì tổ chức các cuộc thi trực tuyến trên mạng Internet để thiếu nhi có nhiều cơ hội tiếp cận với khoa học và công nghệ.
- Tổ chức các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật, các chương trình giao lưu văn hóa, trại hè thực hành kỹ năng xã hội, hành trình về nguồn, thăm quan dã ngoại, giáo dục truyền thống cho thiếu nhi. Tập trung tổ chức các hoạt động kỷ niệm, các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương.
- Khai thác hiệu quả truyền thông đa phương tiện, internet lành mạnh, góp phần